Eurtex és un projecte empresarial orientat al desenvolupament constant d’uns productes dissenyats i manufacturats segons els valors socials, medi ambientals i de qualitat europeus.
Una eina pel desenvolupament professional i humà de l’equip de persones que l’integren, i que fa de la identificació amb el seu territori, el punt de partida per a esdevenir global.

Productes

Espacio creativo

Acceder a esta zona para ver las ultimas novedades en cuanto a nuestros diseños.